Dichter: Veen, Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus is geboren, het grootste wonder is geschied
In Efratha's velden zongen engelenkoren
Ere zij God, vrede op aarde, het mooiste lied
Jezus is geboren, het grootste wonder is geschied
Jezus die voor ons de hemel verliet
herders die horen dat hun zaligmaker is geboren
Jezus is geboren, het grootste wonder is geschied
In Efratha's velden zongen engelenkoren.

Jezus de verlosser volbracht Gods raad
Hij bracht God en mensen samen
Hij was vol van liefde, weerstond het kwaad
Jezus de verlosser volbracht Gods raad
Hij is onze borg en middelaar in woord en daad
Hij genas de zieken die tot Hem kwamen
Jezus de verlosser volbracht Gods raad
Hij bracht God en mensen samen.

Gods eigen Zoon, gevangen en gebonden
Was de weg de waarheid en het leven
in Hem werd geen kwaad gevonden
Gods eigen Zoon, gevangen en gebonden
Zijn zweet werd bloed uit duizend wonden
Hij stierf aan 't kruis, Hij deed de aarde beven
Gods eigen Zoon, gevangen en gebonden
Was de weg de waarheid en het leven.

Een Triplet  Triolet, is een gedicht uit drie delen bestaand geheel.