Dichter: Troost, Janneke Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Mozes wilde bij de berg Horeb
zijn leven geven,
zodat het volk Israël
verder mocht leven.
 
Mozes wilde als een middelaar
voor het volk wezen,
en als het aan Mozes lag had de Heere
hem uit het levensboek geschreven.
 
Maar Mozes kon zijn leven niet
voor het volk geven,
daarom heeft de Heere
Zijn Zoon gegeven.
 
Voor een ieder die
in de Zoon gelooft,
heeft de Heere het 
eeuwige leven beloofd.