Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hanna:
Altijd HEER, is daar die ander
die véél rijker is dan ik.
Kind op kind wordt daar geboren,
met een triomf in haar blik!

God:
Hanna … Ik wil altijd troosten.
Kom, en huil maar bij Mij uit.
Ik alleen kan vrede geven
bij elk Goddelijk besluit!

Hanna:
Elke dag ben ik in tranen.
Ziet U niet HEER, hoe ik lijd,
geef óók mij een zoon, o HEERE?
hij zij U geheel gewijd!

God:
Ga nu heen, Mijn zegen heb je,
draag hem mee diep in je hart.
Ik wil dit gebed verhoren,
vreugde komt in plaats van smart!

Hanna,
Vol verwachting is mijn leven,
God heeft ook aan mij gedacht.
Zijn genade wil Hij geven,
van geslachten op geslacht!

1 Samuël 1 -2:11
Psalm 113:9 - 2 Kor. 12:9