Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De evangelist Johannes vermeldt
aan het slot van zijn beschouwend schrijven
dat Jezus' woorden, machtig bedrijven
te groot in getal zijn voor wie hen telt...

Wat de Heiland heeft gedaan of verteld...
Veel daarvan zal steeds onbekend blijven.
Kon men die verloren bloemen inlijven
bij het vertrouwde, minzaam bloeiende veld?

Mocht het schone wonder eens  gebeuren,
mensen gingen de Bijbel bestrijden,
hernieuwen, onophoudelijk keuren.

Laat de Goede Boodschap ons verblijden
met voldaan geschrift, levende geuren,
bestemd voor elke plaats, alle tijden!