Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jonathan, de zoon van Saul, was krijgsman en held
hij streed bij voortduur tegen de Filistijnen
Samuël’s boeken verhalen hun krijgsgeweld
tegen Israël met toen Saul en de zijnen.

Jonathan wist hen wel bij Michmas te verslaan
“de Heere kan verlossen ook door weinigen”
maar bij Gilboa is het zo niet mogen gaan
daar kwam zijn leven op aarde te eindigen .

Malkisua en Aminadav, zij vielen
in die strijd, met koning Saul, en ook Jonathan;
de Filistijnen zaten hen op de hielen.

Voor hun land zijn zij gevallen, ook Jonathan,
in de strijd vóór Israël met al haar zielen:
hen heeft God ’t land beloofd, van Berseba tot Dan.

bij I Samuël 14 : 6, en 31 : 1 en 2;
II Samuël 1 : 17 - 27.