Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

hij leefde in de voortijd, vóór de vloed
hij zag Adam en Eva handelen
hij heeft met hen gesproken, hen ontmoet
zijn aardse tijd was: met God wandelen

hij zag hoe 't gaat wanneer men God verlaat
het eigen ik krijgt dan de overhand
de uitkomst is, dat 't gaat om eigen baat
voor God en and'ren is geen plaats in 't land

God zal ons vragen, hoe het is gedaan
als Hij komt, met eng' len, op de wolken
en ieder van ons zal dan vóór Hem staan

wie Hem niet volgden, gaan bij Hem vandaan
Hij is de Messias aller volken
wie Hem volgden: naar Sion leidt hun baan

bij: Genesis 5 : 24;
de brief van Judas : 14 en 15