Dichter: Lammers, Ronald Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hoi, ik ben Jannie, een vrolijk meisje
op zoek naar paradijselijk geluk.
Want binnen in mij is iets heel erg stuk,
klinkt een wrang en droevig wijsje.

En ik ben Clara, een lieve moeder.
Een zon, die wel iedereen verwarmt.
Want ik had geen beschermer, hoeder
die het kleine meisje steeds omarmt.

Ik ben Fenna, een sterke strijder
die vecht voor recht en eerbaarheid.
Wie kan mijn woede anders bestrijden?
Wie neemt daarvoor nog alle tijd?

Ja, ik ben en besta in vele namen.
Ik leef te weinig en ik leef te veel.
Wie zal zich voor mij niet schamen?
Wie maakt mijn vele levens heel?

Eén naam is mijn hart binnengedrongen.
Heelde de brokstukken van mijn pijn.
Maakte schoonheid in wat was verwrongen.
Zijn naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.