Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U roept ons: kom,
eet brood, drink wijn tezamen,
zeg allen dankbaar op mijn roepstem amen;
wees welkom in Mijn heiligdom.

Ontvang het brood,
het lichaam u gegeven
voor al uw mens’lijk, zondig aardse streven,
de liefde die de Heer u bood.

Drink vol van vreugd
de wijn die ‘t hart verblijdde,
wil samen in Zijn naam dit heil belijden
dat door de eeuwen heen verheugt.

Voegt u bij hen,
die naar de Heiland vragen
die als Zijn volgeling de wereld dragen
en luist’ren naar Zijn warme stem.

Melodie Liedboek voor de kerken gezang 322 (= 335)