Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Beproef mij Heere; vrij van omhoog,
in deze week van voorbereiding.
Is mijn leven naar Uw wil, voor Uw heilig oog?
Is mijn leven voor U: Vol toewijding?

Laat het niet zijn, alleen in deze week,
maar geheel mijn leven: Mijn Heere en God!
Zodat ik mag leven naar Uw gebod!
Dat ik daarin niet blijf als een "leek".

U doorgrondt en kent mijn hart.
Ja, zelfs van verre mijn gedachten.
Heere, mijn zonden doen mij zo'n smart.
Ze zijn tegen Uw heiligheid en brachten:

Scheiding, tussen U en mijn ziel.
U Heere kunt geen zonden gedogen!
Maar wilt wel Uw eer en genade verhogen,
voor een zondaar zoals ik; 'k Ben zo fragiel!

Heere, vergeef mij dan al mijn zonden.
Ik haat ze en wil van hen vluchten.
Laat mij zien op Jezus' wonden.
Dan zal ik hebben: Vergeving en niets te duchten!

(Psalm 26)
(Voorbereiding Heilig Avondmaal)