Dichter: Nicolai, Fedde Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Avondmaal, maaltijd van de Heer
Gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan
Dat Hij onze grote schuld heeft voldaan
Wij mogen tot hem komen in alle eer.

Als wij brood en wijn tot ons nemen
Gedenken we hoe lief Jezus ons heeft
Dat Zijn geest van liefde in ons leeft
Die liefde kan niemand ons ontnemen.

Avondmaal, een vreugdevolle gebeurtenis
Jezus zei:”Doe dit om mij te gedenken”
Jezus heeft Zijn leven aan ons willen schenken
Van Zijn liefde en grote trouw zijn wij gewis.

Avondmaal, getuigen van diepe dankbaarheid
De verbondenheid met Jezus, onze Heer
Dat de maaltijd mag zijn tot Zijn eer
God, onze Vader, zij geprezen in eeuwigheid.

We mogen leven vanuit het avondmaal
En ons verheugen in de liefde van God
Hij immers, is begaan met ons aller lot
God, Hij blijft ons zeer nabij, telkenmaal.

Fedde Nicolai