Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Johann Christoph Blumhardt, hij woonde
in Möttlingen en in Bad Boll,
was Luthers predikant, hij toonde
bewogenheid, zijn hart was vol
met liefde voor de Heer der Heren,
in woord en werk, hij ging er voor,
die liefde, die kon niemand keren:
Jesus ist Sieger, was zijn spoor

sterk zag hij uit naar ’t wederkomen
van onze Heer, aan ’t eind der tijd;
zodra door hem zou zijn vernomen
dat Hij er was Die hij verbeidd’
dan wilde hij Hem gaan ontmoeten
terstond zou hij naar Hem toe gaan:
om Hem met vreugde te begroeten
bij Jesus zijn, voorgoed, voortaan

Johann Christoph kon er van dromen,
hij leefde bij die werk’lijkheid
dat Jesus spoedig weer zou komen;
hij had de dingen voorbereid:
wagen en paard had hij gereed staan
bij dag en nacht stond dat daar klaar,
zo wilde hij naar onze Heer gaan;
Die maakt al Zijn beloften waar:

Hij komt, de Heer, aan ’t eind der tijden,
ook Blumhardt wacht op dat festijn,
de Heer zal hem en ons verblijden
met eeuwig bij de Heer te zijn;
Jesus ist Sieger; Johann Christoph
die zei het, en zo zal het zijn,
Christus is Triomfator: Godlof,
wij gaan naar Eden, Zijn Domein

bij Mattheüs 24: 30-31; Lucas 21: 27-28;
Openbaring22: 20