Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


De weidse stilte werd enkel verbroken
Door Zijn stem welluidend en zacht
Zijn woorden als bloemen ontloken
Waren van een wonderlijke pracht

"Zalig zij die naar gerechtigheid streven,
want zij zullen verzadigd worden ........."
"Zalig zij die naar vredigheid streven,
zij zullen Gods kind genaamd worden."

Hij sprak over liefde voor elkander
"Zegent ook hem die niet is uwe vrind
Weest barmhartig voor ieder ander,
zodat gij barmhartigheid ondervindt."

Hij toonde zulk een liefde en leven
Want beter nog dan louter weldoen
Ook Zijn vijanden zou Hij vergeven :
" Vader, ze weten niet wat ze doen ! "

Hij leerde over vele andere zaken
Over bidden en aalmoezen geven
Er vooral geen vertoning van maken
Doch eerder in ingetogenheid leven

Hier op de berg bijeen met hun allen
Werden ze verzadigd van Zijn stem
Eenieder kon een speld horen vallen
Zo hoorden ze ademloos naar Hem.....
(Matteüs 5:7, 5:6, 5:9, 5:43-48, 6:1-15 )