Dichter: Linde-Altena, Tiny van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zij jubelen het uit treurende van hart.
God zal hen nooit verlaten.
Hij heeft ze allen al zalig verklaard.
Ook al zou de wereld hen haten.
Hij ziet vol liefde hun tranen aan,
zal ze van hun aangezicht wissen.
Hij weet wat ze hebben doorstaan.
Hij zal er zich altijd van vergewissen.
 
De armen van geest houdt Hij in het oog.
Hij heeft ze in zijn handpalm geschreven.
Hij zal hen in alles terzijde staan,
hen met zijn allesomvattende liefde omgeven.
Zalig zijn zij die vertrouwen op God.
Zalig omdat zij zich door Hem laten leiden.
Volmondig instemmen met zijn gebod.
Zijn naam van ganser harte belijden.
 
De zachtmoedige mens beërft de aard.
De reinen van hart mogen God ontmoeten.
Met de hongerige en dorstige naar gerechtigheid,
Zullen zij elkaar in vrede begroeten.
Zo mogen allen tezamen gaan,
naar het land met haar gouden straten.
Daar zullen zij voor Gods troon komen staan.
Zullen Hem met liefdevolle stem horen praten.
 
Zo heeft God de zijnen van harte lief.
Zij die zijn naam met blijdschap bezingen.
De hongerige en dorstige geeft Hij nieuwe kracht.
Hij wil hen in zijn goedheid met vreugde omringen.
De zachtmoedige is trouw en beheerst van aard.
De nederige en treurende mogen bij Hem schuilen.
Zo heeft Hij allen reeds zalig verklaard.
En zullen hun aardse verblijf voor het hemelse ruilen.
 
naar Mattheüs 5 over de zaligsprekingen.