Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zij zaten hoog op de berg bijeen
en luisterden naar Zijn stem alleen.
Hij gaf hun lering
over bekering,
over zaligheid voor iedereen..........

"Zalig de nederigen van geest,
in 't Koninkrijk Gods vieren zij feest.
Wie in zorgen is
en in droefenis,
hij wordt vertroost naar lichaam en geest.

Zalig allen die van aard zijn zacht,
zij krijgen over de aarde macht.
Wie hongert naar recht,
al het kwaad beslecht,
wordt immer verzadigd met Gods kracht.

Zalig hij die vol erbarmen is,
hij zal ontmoeten liefd' en deernis.
Allen groot en klein,
die van hart zijn rein,
zij zullen God aanschouwen gewis.

Zalig de mens die leeft in vrede,
waarlijk kind van God om die reden.
Wie met smaad doordrenkt
om 't recht wordt gekrenkt,
hij mag Gods Koninkrijk betreden."

Er hing een buitengewone sfeer,
bezield en verheven sprak de Heer.
Op klaarheld're toon
sprak Hij wonderschoon.
Zo gesproken heeft Hij nimmermeer.(Matteüs 5: 1-10)