Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ze waren hongerig
naar woorden voor het hart.
Ze zochten troost
voor 't leven zo verward.
En Jezus leerde
het leven omgekeerd,
een nieuwe wet
een nieuwe geest geleerd:

'Zalig o Israél
als de geestkracht verarmt.
Weet dat Gods Koninkrijk
het volk eens weer verwarmt.
Gelukkig hen die treuren,
Gods geest wordt hen gegeven.
Zachtmoedigen zien het gebeuren:
op aarde komt nieuw leven.
Zalig die snakken naar het recht,
hun honger zal worden gestild,
en wie voor de liefde vecht
wordt boven onrecht uitgetild.
Allen die Gods woorden horen
zien de Messias op de troon.
Davids zoon, voor hen geboren,
de verlosser, ja Gods eigen zoon.
De verlosten zullen vrede stichten.
Voor de vervolgden is Gods rijk.
De hemel zal verblijd oplichten,
voor de verlosten is het koninkrijk.

O Israël, zie uw profeten,
zij werden ook vervolg om 't woord.
Uw loon is groot, zal zalig heten.
O Israël, leef naar mijn woord.'

Ze hoorden naar de woorden van de Heer.
Gesproken met veel liefde en gezag.
Stonden versteld over de nieuwe leer
en gingen heen, hen wacht een nieuwe dag.

Math.5:1 - 12
  "      7 : 28-29