Dichter: Linde-Altena, Tiny van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Er is een God die zalig maakt
de nederige van hart.
De dorstige naar gerechtigheid,
ontdoet Hij van alle smart.
Zalig zijn zij die naar Hem horen
Die in alles Hem toebehoren.
 
Er is een God die zalig maakt,
de zachtmoedige die Hem kent.
Die verlangt te leven naar zijn gebod
en vurig een gebed opzendt.
Zij zullen de aarde beërven.
En alle kwaad verderven.
 
Er is een God die zalig maakt,
die vrede zoeken bij de Heer.
Zij schuwen alle geweld en pijn,
en zoeken hun geluk keer op keer
Bij Hem die hen verlost van zonden.
Gods Zoon droeg daarvoor al die wonden.
 
Er is een God die zalig maakt,
hen die barmhartig zijn van hart.
Zij zien wie smachten naar hun hulp.
De behoeftige nemen ze apart.
Hun harten stromen over van liefde
Ze zijn kinderen van Gods geliefde.
 
Zie Hem zitten, Hij die onderwijzend zalig maakt.
Zijn woorden komen uit een bewogen hart.
In zijn stem klinkt liefde voor elk mens,
Hij wil er zijn in vreugde en in smart
Zalig sprekend wijst Hij de weg voor het leven.
Om elk mens eeuwig leven te kunnen geven.