Dichter: Wesselius, Hans Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Mensen geven heel vaak te kennen:
ik heb met mijn naaste het beste voor.
Is dat reëel, dan mag je weten:
God beloont die honger en dorst aldoor.
 
'Je naaste' is meer dan je broeder.
Ben jij barmhartig voor iedereen?
Ben jij zogezegd een mensenhoeder,
die zelfs zijn laatste cent nog 'leent'?
 
Wat is jouw ware motivatie?
Ben jij eerlijk naar mens en God?
Is jouw hart vol van die relatie,
samengevat in het grootste gebod?
 
Hoe gelukzalig zul jij wezen,
als je geheel Gods wil nastreeft!
Voor kinderen Gods is hoop gerezen,
omdat de Redevoerder leeft!
 
Naar Mattheus 5: 6-8