Dichter: Veen, Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wee u die veel bezit
en zich aan de armen gaat verrijken
wee u die de wees en de weduwe onderdrukt
waar liefde voor egoisme gaat wijken.

Jezus leerde in weinig woorden
hoe een mens zou moeten leven
niet een letter, niet een woord
van de tien geboden, werd opgeheven.

Kies niet de wijde poort, de brede weg
waar het kwade zich verspreidt
de weg van eigen ik en hebzucht
die ten verderve leidt.

Hoedt u voor de valse profeten
die met zoet gefluit
als gieren en als wolven
armen hebben uitgebuit.

wie op God vertrouwt
kiest voor ootmoed en gerechtigheid
hij neemt de enge poort, de smalle weg
die ten leven leidt.