Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Hij was niet heel lang hier op aarde,
de Zoon van God, die ons zoveel verklaarde.
Maar in de drieëndertig jaren van Zijn leven,
heeft Hij veel kennis aan ons doorgegeven.
 
Toen Hij de schare zag, dicht bij een berg,
ging Hij hen voor, zij vonden het niet erg,
want altijd  is het beter dicht bij Hem te blijven,
en in gedachten al  Zijn woorden op te schrijven.
 
Het woordje “zalig” klonk dikwijls uit  Zijn mond,
Zijn regels gaan vandaag nog heel de wereld rond.
Wie arm van geest is of treurende van hart,
ervaren troost;  God komt in  al hun smart.
 
Gelukkig  zijn, die zoeken naar gerechtigheid
en al de werkers van barmhartigheid,
de rein van harten zullen God aanschouwen
om samen aan Zijn Koninkrijk te bouwen.
 
Wie vrede brengt zal haat en strijd ervaren,
maar wat de  wereld biedt, het kan niet evenaren
aan de beloften Gods, een hemel te beërven…..
De roep klinkt van de berg:  Blijf zielen werven !
 
                                 -o0o-
 
 
( Matteüs 5 : 1  “Toen Hij nu de schare zag, ging Hij de berg op…”)