Dichter: Veen, Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een grote schare hoorde Jezus boodschap
de ware weg die ten leven leidt
Hij onderwees zijn discipelen in Gods wetten
Hij sprak over liefde en zachtmoedigheid.

Niet de weg van dwang
niet de weg van bloed en tranen
maar van barmhartigheid en liefde
elkaar ondersteunen en vermanen.

Jezus leerde hen in eigen woorden
in nederigheid te spreken
geen oog om oog, geen tand om tand
maar versteende harten open breken.

Waar liefde woont
bewandelt men Gods wegen
op weg door de enge poort
daar wordt Gods heil verkregen.

Daar juicht een grote schare
engelen zingen 't mooiste lied
vermoeide pelgrims komen aan
bevrijd van kommer en verdriet.