Dichter: Dien, Ger van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
God is Heer van het heelal.
Van sterren zonder tal.
Van hemelen, oneindig groot.
Heer van leven en van dood.
 
Bron van oneindig' energie.
Ziel in iedere creatie.
Het perpetuum mobile
Van eeuwge zaalge vreê.
 
God is hoeder aller volken
Onder de hemel met zijn wolken.
Bestraalt een ieder met het licht
Van Zijn heilig aangezicht.
 
God, de Vader onzer vaderen
Stuwt bloed door onze aderen,
Dat steeds nieuw leven wekt.
Leven dat zich dag-aan-dag voltrekt.
 
Hij is 't die ons geweven heeft
Tot een mens, die Hij dat leven geeft.
Gods verborgene geheimenis,
Die voor schepselen onzichtbaar is.
 
Vader voor al Zijn kinderen.
Wee hem die dat wil verhinderen.
Open hart en oor voor Hem,
Hij roept ons allen. Volg Zijn stem.