Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Nu ben ik het nieuwe jaar ingestapt.
Onzeker? Nee, ofschoon mij een leger belegerde;
Ik zal niet vrezen, ook al ben ik geen geletterde.
'k Ben ook in het oude jaar door Hem niet geschrapt!

De Heere, Hij is mijn Licht en Heil.
Hij is de kracht van mijn leven.
Daarom; wat mij omringt; ik hoef niet te beven.
Vertrouw ik niet op Hem, dan is dat beneden peil!

Als de Heere mij nu vraagt en dat doet Hij,
wat wil je nu het liefst ontvangen van Mij?
Ik hoef niet na te denken! Eén ding Heere,
dat begeer ik van U; dat ik mag leven tot Uw ere!

Dat ik al mijn dagen mag wonen;
in Uw Huis, -waar zelfs de zwaluw en de mus
een plaats vinden, om een nest te bewonen.-
Om daar te aanschouwen de lieflijkheid van Christus!

Heere, dat begeer ik van U en ik geloof;
dat U dat geeft, want U zegt: Wat Ik beloof,
dat geef Ik ook! Wacht dan op Mij en wees sterk!
Dan zal Ik je hart versterken, want dat is Mijn werk!

                            ( bij de nieuwjaarsdag Psalm 27 )