Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
'k Hef mijn ogen op....naar:
de bergen, daar hoog boven
in de hemel, daar:
woont mijn God, Hem wil ik loven.

Hij de Schepper van de bergen
heeft ook mij geschapen
en al zal de wereld Hem tergen;
Hij zal mij met haar niet wegrapen.

Daar van boven, komt mijn hulp
Nooit zal ik tevergeefs roepen!
'k Hoef niet te kruipen in mijn schulp
Hij stuurt mij Zijn hemelse "troepen".

Daarboven waar niemand
zomaar kan komen,
zal Hij Zijn heerlijkheid vertonen
Daar is ook mijn Vaderland!

Al treft mij hier het felst verdriet
Hij zal niet laten wankelen mijn voet.
Hij behoedt mij en weet wat Hij doet.
Hier berg en dal, maar de toekomst biedt:

Een volkomen verlossing van
zonde en pijn, verzoeking en verdriet.
Dat ligt hier nog in het verschiet
Maar dan, ja straks, hoger dan de bergen! Dan.....!!