Dichter: Simonse, Annelies Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De El Shaddai ligt in een stal
de Allerhoogste de verachte
verlosser van wie hem verwachten
daar opent hij de frontaanval

Dit kind zo zwak nog in de knop
laat machten en demonen beven
al krijgen ze nog tijd van leven
ze weten: dit kost ons de kop

Hij is Jeshua God die redt
die Mozes redt van de verdrinking
maar farao als een steen laat zinken
hij die de bakens steeds verzet

Hij is Jeshua God die redt
hij komt om zondaars te vergeven
hij wekt de doden weer tot leven
vervulling van de wet

Hij keert de zaken om, totaal
de bordjes zijn voorgoed verhangen
Haman, niet Mordekai moet hangen
niet jij, maar Jezus aan de paal

God zet de zaken op zijn kop
op zijn vijanden zal hij zich wreken
het geknakte riet zal hij niet breken
wie gevallen is staat op

God zet de zaken op zijn kop
wie genegeerd werd en verzwegen
of uitgevloekt die krijgt de zegen
de ranglijst op de schop

Hoe deze God verrassen kan
die een herder maakt tot koning
maar aan ’t kruis zijn eigen zoon hing
verhoogd vernederd offerlam

Hij scheidt het duister van het licht
dan blijkt wie uit is en wie in is
en wie volhoudt tot de finish
heeft Christus’ koninkrijk in zicht

Hij is de rechter hij spreekt recht
voor wie van Hem zijn keren de kansen
voor hen de prijzenpot de kransen
de rest vergaat het slecht

En al wat jij je hebt ontzegd
om Christus’ naam hebt opgegeven
geeft hij terug maal twee maal zeven
eeuwig leven toegezegd

Hij is de Heer van ommekeer
die tegen blinden zegt: word ziende
en tegen wie de dood verdiende:
ga heen zondig niet meer

Hij is de God die jou geneest
die zegt: nu moet je soms nog huilen
maar straks ga ik je tranen ruilen
voor elke traan een dans een feest

Lucas 1: 46-55
1 Korintiërs 1: 25