Afdrukken
Categorie: Bezinning
Hits: 273
Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
als er vrijheid van handelen is of zou zijn,
dan kan er wel heel verkeerd gekozen worden;
en niet iedereen hanteert hier een rechte lijn,
dan kan de wereld uitlopen naar wanorden;
dan wordt de weg van de vrede niet bewandeld,
ook blijft ver de weg van recht en gerechtigheid;
zo gaat het, als men niet naar God’s wetten handelt:
dan struikelen de waarheid en de oprechtheid

de Heere zag het, het was kwaad in Zijn ogen
dat er geen recht was, en niemand er voor optrad;
toen besloot Hij, dat niet langer te gedogen,
Zelf te handelen, waarom men gebeden had:
naar wat gedaan is, zal de Heere vergelden,
want grimmigheid is er voor wie tegen Hem zijn,
en Zijn vijanden, die kunnen gaan vermelden:
we worden uitbetaald naar ons eigen venijn

en men zal Hem vrezen vanwaar het licht opgaat,
want de Heere komt, met de kracht van een rivier;
vanwaar de zon opgaat tot waar die ondergaat,
straalt de heerlijkheid van de Heer en Zijn banier;
als Verlosser komt Hij voor Sion, en Jacob:
voor hen die zich van overtreding bekeren,
Mijn barmhartigheid kent geen eind, en houdt niet op,
zo luidt het blijde Woord van de Heer der Heeren

en verder zegt Hij: wat Mij aangaat, Mijn verbond
zal met dezulken zijn, Mijn Geest die op hen is
en Mijn Woorden, die Ik gelegd heb in uw mond,
en al wat verder dient voor uw behoudenis
zal niet van u wijken, zal niet van u weggaan,
noch van u, noch van uw nageslacht; in de tijd,
zult ge Mij dienen, en loven, en voor Mij staan,
en Ik zal uw God zijn, nu en in eeuwigheid

bij Jesaja 59, vanaf vers 8