Dichter: Boer-Kosmeier, Anita den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Je denkt dat je helder zicht hebt
totdat de zon schijnt op je bril.
Je denkt dat je goed leeft totdat
je de Bijbel opent en ziet Gods wil.

Je denkt dat je de naaste lief hebt
totdat je naar Jezus’ liefde kijkt.
Je denkt dat je om een ander geeft
maar daarbij soms jezelf verrijkt.

Het is goed om na te denken
hoe je in het leven staat.
Het is goed om te weten
wat God van je vraagt.

Hij heeft Zijn Woord gegeven
om op te bouwen en te leren.
Zijn geboden heeft Hij gegeven,
zodat wij ons van het kwade afkeren.

Er is geen enkele reden
om op jezelf trots te zijn.
Spiegel je aan Gods voorbeeld
maak jezelf daardoor klein.

Niet omdat je minderwaardig bent
maar omdat Hij zo liefdevol groot is.
Hij laat je in jouw waarde
doch geeft je de juiste zelfkennis.

Eenmaal zullen we begrijpen
wat God in ons leven heeft gedaan.
Hoe Hij het beste met ons voor had.
Waarom wij die weg zijn gegaan.