Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
op onze gang door ’t aardse leven
gaat het niet steeds zoals het moet,
soms moeten we ’t uit handen geven
en gaat het daarmee dan wel goed ?
we moeten dikwijls zelf beslissen
en kijken dan de uitkomst aan:
we willen ons graag vergewissen
of dingen dan zijn goed gegaan

zo is er tijd voor vele dingen,
in Prediker staat het genoemd
al wat ons daag’lijks kan omringen
en ongewild komt opgedoemd;
laat ons zo onze dagen tellen
dat wij een wijs hart bekomen,
Uw gunst, die zal ons vergezellen
want U hebt ons aangenomen

nochtans, niets geschiedt er bij geval:
U, Heer, hebt weet van alle dingen,
bij U zijn wonderen zonder tal
waar Uw schepping van mag zingen;
U hebt de heerschappij in handen,
het gaat zoals door U bepaald
dat geldt tot in de verste landen,
zo staat het in de Schrift verhaald

van Uw beleid kan niemand afdoen,
zo was en is het in de tijd,
en ook kan men er niet aan toedoen
dat geldt tot in de eeuwigheid;
U, Heer der hemellegermachten:
hoe heerlijk is Uw Naam op aard’;
U, Heere, zullen wij hoogachten
met aanbidding, U bent dat waard

bij Prediker 3