Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
terug van
weg geweest
het land in
met een opdracht
vertellen van
en laten zien
de luister van
Gods koninkrijk

op pad
met Jezus
leren denken
handelen
in termen
van Gods koninkrijk
oprecht vertrouwen
op Hem
in plaats van
eigen logica
te laten prevaleren
boven de almacht
van de Vader
leren vermenigvuldigen
met wat Hij geeft

de leerlingen staan
even beduusd . . .
met het brok brood
ontvangen uit de handen
van de Heer
maar pas hun eerste stap
richting de menigte
hun eerste uitdeling
van brood en vis
doet hen beseffen
wie Hij werkelijk is

zo leert de Heer elk
die op Hem vertrouwt
dat voor de Vader
niets onmogelijk is
Hij met de opdracht
ook zijn kracht
door ons zal openbaren
naar zijn belofte
naar Markus 6 vers 39-41
"Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg zijn ogen op naar de hemel en sprak het zegengebed uit. Toen brak Hij de broden in stukken en gaf ze aan de leerlingen om uit te delen."