Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Als Jezus met Zijn vader spreekt
dan mag ik luisterend horen.
Zijn woorden worden nooit verbleekt,
geen vijand kan ze storen.
Als Hogepriester treedt Hij aan,
Zijn voorbeden te richten
tot God de Vader. In Zijn Naam
bevrijdt Hij van gerichten.
Al wie in Hem het leven vindt
die maakt Hij tot Gods eigen kind.

Hij bidt: ‘Verheerlijk Mij nu God,
Ik kwam Uw werk voleinden.
Uw Naam heb Ik geopenbaard,
Uw Woord, aan al de Mijnen.
Nu Ik niet meer in de wereld ben,
zijn zij daar nog, Mijn Vader.
O, schenk hen Uw gerechtigheid
en wees toch hun Bewaarder!
Zij zijn van Mij, maar ook van U.
Verheerlijk Mij, De tijd is nu !’

Hoor, hoe de Hogepriester pleit
Hij weet, dat Vader luistert.
O, kom jij ook en word bevrijd
uit ‘s werelds duistere kluisters.
Zijn liefde pleit met kracht steeds voort.
De Hogepriester is aan 't woord!

‘O, laat zo één zijn, zoals wij,
Uw heerlijkheid laat leven
In al de Mijnen, als in Mij,
Uw eenheid Gods gegeven.
O, laat ze altijd bij Mij zijn
Uw licht laat door hen stralen
en houdt hen in Uw liefde één.'
Goed nieuws in alle talen.
Opdat de wereld Hem herkent,
ook jij, die je nu nog hebt afgewend.

Johannes 17