Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Weeg je talenten,
maar.... blijf niet wegen!
Weef ze mee
in heel je leven,
in het patroon, dat
God behaagt,
waar 't elkanders
lasten draagt.
Als ons leidt de
Geest van God,
wordt 't veel meer
dan een gebod:
Als geschenk,
hoe zegenrijk,
zodat het zowel je naaste
als ook God verblijdt.
Aan twee kanten
snijdt het Zwaard.
Tot Zijn eer,
dat is Zijn aard.
Altijd ziende op de Heer
volgt er meer
en meer en meer.....  
Geef Hem glorie,
dank en eer
kind van God.
O, wat een Heer!

.... de een gaf Hij vijf talenten,
een ander twee en een derde een,
ieder naar zijn bekwaamheid

Meteen ging hij, die vijf talenten
ontvangen had, op weg ....
en verdiende er vijf bij.
Ook die twee talenten ontvangen had,
verdiende er twee bij.
Maar die een talent ontvangen had,
begroef het in de grond
 
Matth.25 :15 en 16