Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zalig wie in zijn leven
wil worden als een kind,
hij wordt door God bemind
en op het schild geheven,

zalig zijn zij die treuren,
God kent hun stil verdriet,
de troost die Hij hen biedt
zal weer hun dagen kleuren,

zalig wie hier zachtmoedig
Gods licht en liefde toont,
hem wacht waar Vader woont
een erfdeel overvloedig,

zalig wie hier verlangen
naar vrede en naar recht,
God heeft hen toegezegd
het ruimschoots te ontvangen,

zalig wie in woord en daad
om hun naasten geven,
delen in hun leven
waar Gods liefde stromen gaat,

zalig wie vol ontferming
de naaste helpt in nood,
in leven en in dood
deelt hij in Gods bescherming,

zalig wie vrede stichten,
de vrede van omhoog,
als kind'ren in Gods oog
voor haat noch onrecht zwichten,

zalig wie God toegewijd,
met een rein geweten,
kind van Hem mag heten,
God ontmoet in heerlijkheid,

zalig wie hier lijden moet
onder moeiten, zorgen,
voor hem daagt de morgen
waar vrede het recht begroet.

Reacties horen te gaan over de INHOUD VAN HET GEDICHT  

#1 Coby Poelman Duisterwinkel 23-08-2013 12:55
Je weet het weer zo goed te verwoorden Jan, ik heb respect voor jouw manier van dichten.
Heel helder en duidelijk en mooi!