Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zoon van God
van oorsprong
hoog begaafd
hoog sensitief
met een hoog Godsbesef
wist Hij
zich bovenal
verbonden met zijn Vader
 
als Hij …
twaalf jaar geworden
optrekt met zijn ouders
gewoon een timmermansgezin
staan schriftgeleerden
in de tempel
hooglijk verwonderd
over zijn hoogbegaafdheid
 
lezen we verder
in het evangelie
hoe Hij
eenmaal weer thuis
opgroeit in wijsheid
in de gunst
bij God
en mensen
 
als dertiger
is het de tijd
de plannen van zijn Vader
openbaar te maken
reist Hij de regio door
roept anderen
Hem te volgen
in de passie van zijn Vader
 
zo trekt Hij drie
zeer intensieve jaren
rond met leerlingen
van divers pluimage
volgt Hem een schare
hoog en zwakbegaafden
sociaal en asociaal
zonder of met een etiket
 
na drie jaar
geeft Hij zelfs zijn leven
voor elke knie
die voor Hem buigt
en in afhankelijkheid
en vol vertrouwen
zijn eigen leven
in zijn handen legt
 
 
Met een knipoog naar onze inteligente maatschappij
Filippenzen 2:5-8