Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jeruzalem, de stad waar God
tot in de eeuwigheid wil wonen.
Stad van vrede, nu vaak bitter lot,
maar God zal zijn bescherming tonen.
De Heer ziet nu Zijn volk zo lijden,
de stad door mensen zo verdeeld.
Hij zelf zal voor bevrijding strijden.
Hij is het die de vrede heelt.

God zelf zal eens de grens bepalen
van pijn en angst en tegenslag.
De vijand met Zijn straf betalen.
O Israël wacht op de grote dag.
Want levend water zal eens stromen,
de dag des Heren vangt dan aan.
Eens zal voor u verlossing komen,
Gods rijk breekt stralend baan.

De Heer is koning over heel de aarde.
In heel de wereld klinkt Zijn stem.
Hij is het die Zijn volk bewaarde,
klinkt door de poorten van Jeruzalem.
En alle volken zullen stil zich buigen,
en weten: 'God vergeet Zijn kin'dren niet.
Eerbiedig zullen zij Hem eer betuigen.
God zegent wie Zijn grootheid ziet.

Naar Zach. 14