Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Ik zocht en vond een Gods geheim,
door Paulus in gevangenschap beschreven.
Genade gaf Hij daarvoor aan Zijn knecht,
voor allen die nog na hem zouden leven.

Geslachten die vóór Christus waren,
kenden nog niet de Kracht van Geest,
zoals Die kwam bij ons beneden,
toen Jezus Zelf hier was geweest.

Het is een onnaspeurlijke rijkdom,
de eeuwen door voor ons bewaard.
Geloof vormt hier die Gods Gemeente,
door wat ons werd geopenbaard.

En zij, die hemel en aarde bewonen,
kennen de veelkleurige wijsheid van God.
Zij mogen steeds in vrijmoedigheid komen,
Gods rijkdom zit echt niet achter slot.

Ja, allen die zich door Hem laten versterken,
krijgen een kracht die de wereld niet kent.
Zijn Heerlijkheid straalt in zo ’n Gemeente,
in allen die zich naar Hem hebben gewend.

……………………………………………...

 (Een poging om de Efeze brief te doorgronden.)

 

 

 

 

Reacties horen te gaan over de INHOUD VAN HET GEDICHT  

#1 Priscilla Laneuze 11-08-2019 15:48
Moeilijk om hele teksten beknopt weer te geven, op rijm en/of ritmisch, èn waar de boodschap bewaard blijft.
Deze opmerking geldt voor de hele serie, ik heb n°3 gekozen vanwege de titel.
Lieve groet, Priscilla.