Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De gelijkenissen van Jezus

Lucas 16 : 19-31

Hij had het goed, de rijke man gekleed
in purper, hij gaf feesten ganse dagen,
doch gaf geen lor om Lazarus, die vragen
kwam 'n bete broods, de bedelaar die wreed

in armoe, vòòr zijn poort, aan zweren leed.
Hun sterfdag kwam; de arme man, ontslagen
van lijden, werd door engelen gedragen,
terwijl de rijke pijn en droogte leed,

kreeg te verduren de gerechtigheid
van God, in 't Rijk van wie geldt geld noch glitter.
Bezit en rijkdom, roem en ruchtbaarheid,

op aard zo zoet, ze smaken God zeer bitter.
De Heer doet recht aan -in rechtvaardigheid-
de rijkdom van het hart van de bezitter.

                ---------------------

De rijke man, die kwam in 't dodenrijk,
zag Lazarus bij Abraham; gekweld
vroeg hij erbarmen voor zijn geest bekneld,
doch Abraham zei : "Toen had ù het rijk,

ellende kende Lazarus, het Rijk
van God is, waar door Hem hij wordt hersteld".
"Hoe hels 't hier is, laat het mijn broers verteld,
laat Lazarus naar hen toch gaan gelijk",

zo smeekte hij, "zij zullen het dan weten !"
"Zal iemand uit het graf tot hen gekomen",
sprak Abraham, "meer spreken tot 't geweten,

als zij al niet tot inkeer willen komen
door Mozes en de talrijke profeten
met waarschuwingen uit hun mond vernomen ?"


Noot : Lazarus betekent : God heeft geholpen
          Jezus noemt de rijke niet bij naam