Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De gelijkenissen van Jezus (eindtijd)

De zaaier zaaide goed zaad op zijn land,
zijn vijand zaaide onkruid tussen 't zaad.
Toen 't groeide, vroegen knechten : "Was het zaad
niet goed, heer, hoe is onkruid daar beland ?"

Hun heer zei, dat dat kwam door 's vijands hand,
dat wieden heel vaak ook het koren schaadt,
men moest tot oogsttijd wachten, was zijn raad,
want door zijn maaiers werd het dan verbrand

en werd de graanoogst in zijn schuur gebracht.
De Heer, wanneer de wereld is voltooid,
zal krachtig laten zien Zijn oppermacht :

door eng'len worden in het vuur gegooid
kwaadwillenden en eer en zege wacht
de zijnen met het licht van God getooid.

Matteüs 13 : 24-30
                    37-43