Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De gelijkenissen van Jezus

Een geldsom van wel tienduizend talenten,
die moest een dienstknecht aan zijn vorst betalen.
Hij werd verkocht  - als in faillissementen -
met vrouw en kind'ren, tot de schuld te halen

voldaan was. "Alles wil ik u betalen,
heer, weest mij toch genadig, de talenten,
het geld dat u op mij heeft te verhalen,
ik zal het u voldoen, als 't moet met rente !"

De knecht viel op de knieën en zowaar,
bewogen schold de vorst hem àlles kwijt.
Zo moet men ook, met een gelijk gebaar,

zijn broeders doen, dit zonder een verwijt,
niet rekenen hun schuld, al valt het zwaar,
al staan zij levenslang bij u in 't krijt.

                   **********

Die dienaar echter ging gezwind geld vragen,
wie honderd penningen aan schuld hem had.
Hij liet de man, ondanks diens smeken, klagen,
gevangen zetten, tot hij 't geld terug had.

Hoe onbarmhartig hij zich had gedragen,
vernam de vorst met gram: "Gij die mij bad
en smeekte, om clementie mij kwam vragen,
hoe kon het dat gij geen ontferming had ?"

De dienstknecht werd, tot heel zijn schuld voldaan
was, vastgezet. Alzo zal u geschieden
indien, al wat men u heeft aangedaan,

gij geenszins and'ren kwijtschelding wilt bieden.
Mijn Vader in de hemel is begaan
met elk, verschoning wil Hij ieder bieden.

Matteüs 18: 23-35

1 talent = 6000 daglonen
1 penning = 1 dagloon