Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De gelijkenissen van Jezus

Zijt gij gelijk zij die hun heer verwachten,
wanneer hij van de bruiloft wederkeren
zal, zij hem open kunnen doen en eren,
te elker ure op hem wakend wachten ?

Want zalig die, bij dagen en bij nachten,
hij zo zal vinden, dankbaar is hun here,
hij doet hen aanzitten, zal hen waarderen,
want wist de heer des huizes, hij zou wachten

het uur dat komt de dief, alzo bereid
te waken, dat zijn huis niet leeggeroofd
zal worden. Ik zeg u : weest voorbereid,

de Zoon des mensen, zo u is beloofd,
zal komen op een niet voorziene tijd ...,
dat Hij niet vindt uw kaarsen uitgedoofd.

Lucas 12: 35-40
Marcus 13: 34-37