Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wie volharden tot het einde
die ontvangen de lauwerkrans
wij worden aangemoedigd
zien straks Uw Goddelijke glans
Mogen dan leven in Uw Licht
zien Eeuwig Christus' aangezicht.

Laten wij dan hopen bidden
om te volharden in de strijd
zonder strijd geen overwinning
volhard tot in der Eeuwigheid.
Dat heeft Hij aan Zijn kind'ren
die Hem liefhebben beloofd.

Jacobus 1 : 12