Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De Bijbel uitgebeeld
als een grote sterke ring
niet geheel gesloten
waarvan de uiteinden
elkaar bijna raken
sprekend
van de Schriften
wier eerste en laatste boek
dikwijls samen gaan

Genesis' klare schepping
de schone paradijstuin
zonder leed of kwaad
zijn ontsproten
uit het heerlijke leven
rondom Gods troon
genoemd in Openbaring

eten van begeerde
maar verboden vruchten
de bekende broedermoord
mensen worden steeds slechter
het genot van de vliegende draak
en de heersende monsters
die zich vertoonden
op het eiland Patmos

de zondvloed vernietigt
en reinigt de wereld
is de geest
van Satans ondergang
en het laatste oordeel
over de mensheid
wat de oude evangelist ziet

zegevierende olijftak
vredelievende regenboog
boven de droge ark
zijn voorboden
van de nieuwe hemel en aarde
ervaren door Christus' dienaar
als zijn levenstaak is volbracht

de ietwat open kring
glanst onverstoorbaar
vermanend belovend en vragend.