Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
zie daar de berg met het Huis des Heeren
boven bergen en heuvels verheven
waarheen de volken nu wederkeren
en zeggen, voortaan te willen leven

met naar de regels te gaan handelen
die de God van Israël aan ons geeft,
zodat wij de paden wandelen
van Hem Die was en is en eeuwig leeft

want van Sion zal de wet uitgaan
en ’s Heeren Woord vanuit Jerusalem,
God’s recht gaat bij elk volk een rechte baan

zij zullen de oorlog niet meer leren;
Huis van Jacob, dit Woord komt op ons aan:
laten wij wand’len in het Licht des Heeren

bij : Jesaja 2 : 1 - 5