Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer, Uw Naam is heerlijk op de ganse aarde
ook uit de mond van kind’ren hebt Gij U lof bereid
het spreken van Uw tegenstanders heeft geen waarde
zij zwijgen na Uw Woorden vol van majesteit

ik aanschouw hier de hemel, het werk van Uw handen
met zon en maan en sterren die Gij hebt bereid
zij geven dag en nacht licht aan al uw landen
het firmament vertolkt Uw luister en Uw heerlijkheid

ik zie ook de aarde en die daar op wonen
met bergen en velden, akkers, bloemen en bomen
zeeën, meren, rivieren en beekjes die stromen
die alle de schoonheid van Uw schepping tonen

ik zie dieren op het land, in de lucht, in ’t water
velddieren, runderen, en schapen en ander vee
met de vogelen des hemels, altegader
met de vissen en de andere dieren der zee

ik zie de mens, het kroonjuweel van wat U schiep
door U bestemd om beelddrager van U te wezen
in deze wereld die U in heerlijk aanzijn riep
U maakte hem verheven, laat de Schrift ons lezen

Gij hebt de mensheid hier op een hoge plaats gesteld
Gij hebt aan hen eer en heerlijkheid gegeven
hij heerst over Uw schepping, naar Uw Woord vertelt
als beheerder voor U, Heer van het eeuwig leven

Heer, wees met ons, laat ons over de aarde gaan:
met recht doen, trouw zijn, ootmoedig met U wandelen
blij dat wij zo in Uw mooie schepping mogen staan
en als rentmeester voor u zullen handelen

bij : Psalm 8; en Lucas 12 : 42 - 44