Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Nieuw is elke morgen
Gods liefde en genade
die weet van onze zorgen
en vergeeft het kwade.
Die de zon laat schijnen
over kwaden en goeden;
geeft over hen de regen,
maar niet allen Zijn zegen!
Wel geeft Hij hun seinen,
om zich niet met het kwade te voeden!

Wanneer zal daar zijn;
die laatste nieuwe morgen?
Het is voor ons verborgen,
dat ligt in Gods lijn!
Want, wat wij moeten weten
heeft Hij ons geopenbaard!
Het andere wordt door Hem bewaard,
maar Hij zal het niet vergeten!
Eens komt daar de tijd
die allerlaatste morgen!
Zijn we al in Christus geborgen,
voor die morgen in de eeuwigheid;
in Gods heerlijkheid?