Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wie of wat zal mij scheiden
van de liefde van mijn Heiland
Die mij brengen zal in Zijn Vaderland
omdat Hij mij kocht met Zijn lijden!
Geen verdrukking, geen gevaar;
geen zwaard is daar
die mij van Hem wegnemen zal!
Een ieder, die het probeert komt ten val!
'k Mag zijn een overwinnaar
in mijn Middelaar!
Ja zelfs nog meer; een erfgenaam
van al Zijn schatten,
die ik hier op aarde niet kan bevatten!
't Ligt verweven in Zijn heilige naam!
Zal ik dan vrezen de machten
van deze wereld met haar enorme krachten?
Ze zijn gebonden
zullen bij de Heiland niet worden gevonden!
Zelfs de dood
kan mij van Hem niet scheiden!
Hij, die mij Zijn liefde en verlossing bood
Hijzelf, zal mij door die dood geleiden
naar de Drieënige;
Mijn God, de Enige!