Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een hart dat straalt van generositeit,
een liefdeshart dat graag en gul wil geven,
zoekt naar gelegenheden in het leven
om blijk te geven van vrijgevigheid,

royaal te geven in gulhartigheid.
Een hart dat smacht, een hunkeren, een streven
naar blijheid geven, vreugde te beleven,
want dat er vreugd voor twee is, is een feit.

De grootste Weldoener deed zonder praal,
van vreugd zo vele harten zichtbaar zingen,
goedhartigheid die gold voor allemaal,

die schoonheid zag, ook in verschoppelingen.
Zijn onbaatzuchtigheid als ideaal,
laat ons vol vreugd ons hart daarvan doordringen.


2 Kor. 9 : 7  Laat ieder zoveel geven als hijzelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang,
                  want God heeft lief wie blijmoedig geeft.