Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De Schrift spreekt ons van het land Moria
met de berg die God ons wijzen zal
waar Hij, de Alfa en de Omega,
heeft voorzien in dingen zonder tal.

Daar is de berg en stad, door God begeerd
dat is Sion en Jerusalem,
daar woont de Heer Die door ons wordt geëerd
met de lofzangen van onze stem.

In Jerusalem is het eeuwig feest
daar is Hij, de bron van het leven
Die was en is en altijd is geweest.

Hij Die onze zonden heeft vergeven
onze naam in ’t boek des levens leest:
Hij, onze Heer, is hoog verheven.

bij Genesis 22 : 2 en 14; Openbaring 22 : 13;
Psalm 132 : 14; Psalm 22 : 4; Jesaja 33 : 20;
Micha 7 : 18; Openbaring 3 : 5, en 20 : 12 en 15;
Psalm 99 : 2, en 148 : 13.