Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Er is een Hof, vol bloemen en vol bomen
onmeetbaar schoon, door God Zelf aangelegd
en daar ontspringen held’re waterstromen,
zo wordt het in de Schrift aan ons gezegd.

Toen wij daar waren, hoorden wij Hem wand’len
als Hij daar ’s avonds door die Hof heen ging,
zo wil de Heer des hemels met ons hand’len
wij deelden daar in Zijn verheerlijking.

Die Hof lag daar, in ’t oosten van het land
en wordt bewaakt door engelen met hun zwaard,
de Hof van Eden, veilig in God’s hand.

Die Hof der Hoven, een juweel op aard’,
vol met levensbomen, door Hem Zelf geplant:
dat paradijs, God heeft ‘t voor ons bewaard.

bij Genesis 2 : 8 - 10, en 3 : 8 en 24;
Openbaring 22 : 1 - 5.