Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
mijn hart is vol verblijden
bij wat ik zie en hoor
dat na een smart’lijk lijden
er Godd’lijk licht breekt door :
mijn Heiland was gelegd
waar men mij brengt en laat
als, naar de Schrift ons zegt,
mijn geest naar God toegaat 

de Heer lag toen ter tijd
in ’t graf op Golgotha
de vijand was verblijd
die dacht aan gloria
maar Christus is weer vrij
en roept: victoria
Zijn Koningsvaan vlagt blij
op de berg Moria

ik ben en blijf verbonden
aan Christus als mijn Heer
en waar Hij wordt gevonden
daar ben ik ook steeds weer
Hij gaat dwars door de dood
door wereld, zond’ en nood
Hij gaat dwars door de hel
ik ben Zijn metgezel

daar is de zaal der ere
ik volg mijn Heiland daar
en daar is Hij, de Heere
Hij hoedt mij voor gevaar
en is onraad op tilt
de Heer is aan mijn zij
de Heere is mijn schild
Hij maakt mij er van vrij

Hij brengt mij naar de poorten
van Sions gouden stad
daar staat, wat wij al hoorden
wat Hij gesproken had:
wie om Mij werd gehoond
wordt hier door Mij gekroond
wie met Mij overlijdt
leeft hier in eeuwigheid

bij, en op de wijs van:
auf auf mein Herz mit Freuden; van Paul Gerhardt
evangelisches Gesangbuch lied 112