Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
de naam van de stad , zo zegt Ezechiël
zal voortaan zijn: de Heere is aldaar
Jerusalem, de hoofdstad van Israël
daar maakt de Heere al Zijn beloften waar

Hij heeft Zelf op Moria alles volbracht
op de berg die door God is verkoren
nu is de Heer hier, vol heerlijkheid en macht
Zijn schepping is in haar schoonheid herboren

daar is de Hof van Eden in haar pracht
met levensbomen en met waterstromen
in heerlijk daglicht, en er is geen nacht

daar zien wij de Koning in Zijn schoonheid
als wij door de poorten De Stad inkomen
en Hem loven in alle eeuwigheid

bij: Ezechiël 48 : 35; Openbaring 22: 1 - 5;
Jesaja 33 : 17; Psalm 118 : 19.