Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
driemaal staat het in de Schrift geschreven
gezegend is Hij Die komt in de Naam des Heeren
het is in een pelgrimslied gegeven
het werd gezongen, als men ging om God te eren
daar in Zijn tempel, in Jerusalem

daar zingen wij de Heer met hart en stem
op de dag van Palmpasen is het ook gezongen
daar op de Olijfberg klonk het voor Hem
Hosanna klonk uit de mond van ouden en jongen
Hij is daar naar Jerusalem gegaan

heeft in de poorten van de Stad gestaan
Hij vierde daar in de bovenzaal het Pesachfeest
en sprak hen daar over Zijn heengaan aan
dat Hij voor ons het Lam van God is en is geweest
en zal komen met de hemelwolken

voor ieder’s oog en voor alle volken
gezegend is Hij Die komt in de Naam des Heeren
met eng’len, in glorie en majesteit
Heer, wij wachten reikhalzend, wij zullen U eren
en bij U zijn in alle eeuwigheid

met elk die Uw Naam beleed en belijdt:
gezegend is Hij Die komt in de Naam des Heeren
dat blij vooruitzicht hebt U ons bereid
wij gaan het van harte zingen en U zo eren
in de Stad der Steden: Uw heerlijkheid

bij: Psalm 118 : 26; Mattheüs 21 : 9 en 23 : 39 
Lukas 19 : 38 en 13 : 35
en Johannes 12 : 13; en Marcus 11 : 9 en 10;